Strona domowa

 http://www.3ds.com/products/simulia‎

Dostępne wersje

  • Zeus (6.10,6.12)
  • Nova (6.10,6.12)

Przekazywanie argumentów do programu

QCG troszczy się o automatyczne przekazanie następujących dyrektyw:

  • job - nazwa pliku wejściowego,
  • cpus - na podstawie liczby rdzeni/węzłów podanych przy zleceniu zadania,
  • memory - na podstawie wymagania pamięci podanego przy zleceniu (domyśłnie 1000mb),
  • mp_mode,
  • scratch - katalog tymczasowy.

W przypadku konieczności przekazania dodatkowych dyrektyw należy dodać w pierwszej linii pliku wejściowego **! a za tym ciągiem znaków dodatkowe dyrektywy Abaqusa, np.:

**! output_precision=single
*HEADING
 o FOUR PLANE STRAIN ELEMENTS (CPE4)
 o ONE ELASTIC MATERIAL
 o DSA CONTROLS
*RESTART, WRITE
*PARAMETER
YC = 0.0
NU = 0.1