Version 4 (modified by mmamonski, 10 years ago) (diff)

--

Gaussian

Dostępne wersje

  • G09

Uwagi ogólne

  • Aplikacja QCG-Icon troszczy się o automatyczne ustawienie dyrektyw %rwf w zależności od klastra na które zostało zlecone zadanie,
  • Podobnie: dyrektywy %mem oraz %nproc są automatycznie ustawiane w pliku wejściowym na podstawie wymagań podanych przy zlecaniu zadania,
  • Aplikację Gaussian należy zlecać jako aplikację równoległą typu: "Równoległa z topologią".

Uwagi dotyczące klastrów

Ze względu na duży rozmiar, oraz częste operacje zapisu oraz odczytu, plików tymczasowych aplikacji Gaussian (*.rwf) najkorzystniej jest zlecać zadania tego typu na klastry wyposażone w szybkie, współdzielone, przestrzenie dyskowe na dane tymczasowe (tzw. Scratch). Są to obecnie klastry:

  • Zeus (Cyfronet),
  • Reef (PCSS),
  • Nova (WCSS).

Dla pozostałych klastrów limity na maksymalną wielkość pliku RWF pojedynczego zadania wynoszą odpowiednio (wartości przybliżone):

  • Galera (TASK) - 2GB,
  • Hydra (ICM) - 50GB.