Instalacja

 1. Aby zainstalować program QCG-Icon należy pobrać plik instalacyjny QCG-Icon-X.Y.Z.exe ze strony:
   http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/downloads
  Jeśli nie ma specyficznych powodów, zawsze należy pobierać najnowszą wersję programu.

 1. Pobrany plik należy uruchomić. W tym momencie system Windows może wyświetlić okno ostrzegające o uruchamianiu programu z nieznanego źródła. Konieczne jest wyrażenie zgody na takie uruchomienie poprzez kliknięcie przycisku Uruchom.

 1. W kolejnym kroku, instalator zapyta o język w jakim ma zostać przeprowadzona instalacja (język wykorzystywany w samym programie zostanie ustalony automatycznie na podstawie ustawień środowiskowych systemu Windows). W niniejszej instrukcji opisujemy instalację w języku polskim.

 1. Następnie, jeśli zostanie wykryta w systemie wcześniejsza wersja oprogramowania QCG-Icon, instalator poprosi o jej odinstalowanie. W przeciwnym wypadku instalator przejdzie bezpośrednio do procedury instalacji nowej wersji oprogramowania. W pierwszym kroku należy kliknąć przycisk Dalej >.

 1. Kolejna strona instalatora pozwala na zmianę katalogu gdzie zostanie zainstalowany program.
  Po wybraniu innego docelowego katalogu lub pozostaniu przy proponowanym należy wybrać przycisk Zainstaluj.

 1. W tym momencie instalator rozpocznie kopiowanie plików programu do docelowego katalogu.

 1. Po wykonaniu instalacji wyświetli się komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu instalacji. Na tym etapie użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Uruchom program QCG-Icon oraz Uruchamiaj automatycznie z systemem.

<<< Spis treści >>>

Attachments