Dostępne wersje

 • 2.7.0 - (Reef)
 • 2.14.1 - (Zeus)
 • 2.13.0 - (Nova)
 • 2.15.1 - (Hydra, Inula)

Parameter Sweep

 • zadania typu "Chmara zadań" można zlecić zaznaczając pole "Parmeter Sweep" oraz wypełniając odpowiednio pola "Rozpocznij od", "Zwiększaj o", "Zakończ po". Indeks, indywidualny dla każdego zadania, można odczytać w skrypcie korzystając z funkcji Sys.getenv("QCG_STEP_INDEX"). Przykład:
  n <- as.numeric(Sys.getenv("QCG_STEP_INDEX"))
  print(n)
  factorial(n)
  

Zadania równoległe

 http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/parallel/doc/parallel.pdf

powrót do dokumentacji