Dostępne wersje

  • Zeus: 6.3.1
  • Nova: 6.4

Uruchamianie

Plik wejściowy powinien posiadać rozszerzenie .turbomole oraz zawierać pojedynczą linię zawierającą nazwę podprogramu pakietu TURBOMOLE wraz ze wszystkimi argumentami:

jobex -ri -c 3000 -energy 7 -gcart 5

Należy pamiętać aby w oknie zlecania zadania zaznaczyć wszystkie pozostałe pliki potrzebne do uruchomienia zadania (w szczególności plik control).

Uruchamianie zadań równoległych

TBD