Version 15 (modified by mmamonski, 10 years ago) (diff)

--

Wprowadzenie

QCG-Icon jest lekką aplikacją napisaną specjalnie dla platformy Windows mająca na celu udostępnianie wybranych aplikacji zainstalowanych na zasobach obliczeniowych projektu PL-Grid. W obecnej pilotażowej wersji aplikacji możliwe jest uruchamianie skryptów napisanych w języku  MATLAB. W przyszłości planujemy udostępnić za pomocą programu QCG-Icon kolejne aplikacje.

Podręcznik użytkownika

  1. Instalacja
  2. Pierwsze uruchomienie
  3. Zlecanie zadań
  4. Monitorowanie i kontrola zadań
  5. Podgląd i pobranie wyników

Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z aplikacja QCG-Icon prosimy o kontakt z:

  • mamonski(at)man.poznan.pl
  • piontek(at)man.poznan.pl

Podziękowania

Praca została wykonana przy wsparciu projektu PL-Grid: numer umowy: POIG.02.03.00-00-007/08-00, strona WWW:  www.plgrid.pl.
Projekt jest częściowo finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Attachments