Version 6 (modified by mmamonski, 11 years ago) (diff)

--

QCG-Icon

Podręcznik użytkownika

  1. Instalacja
  2. Pierwsze uruchomienie
  3. Zlecanie zadań
  4. Monitorowanie i kontrola zadań
  5. Przeglądanie wyników

Kontakt

Podziękowania

Praca została wykonana przy wsparciu projektu PL-Grid: numer umowy: POIG.02.03.00-00-007/08-00, strona WWW:  www.plgrid.pl.
Projekt jest częściowo finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Attachments