Pytania i zgłaszanie błędów

W przypadku pytań lub napotkania błędów w programie QCG-Icon prosimy o kontakt poprzez system helpdesk lub e-mail:

  • helpdesk(at)plgrid.pl
  • qcg(at)plgrid.pl

Uprzejmie prosimy aby do każdego zgłoszenia o błędzie dołączać:

  • log aplikacji:
    • Windows XP: C:\Documents and Settings\NAZWA-UZYTKOWNIKA\.qcg-icon\qcg-icon.log,
    • Windows 7/8: C:\Documents and Settings\NAZWA-UZYTKOWNIKA\.qcg-icon\qcg-icon.log,
    • MAC/Linux: ~/.qcg-icon/qcg-icon.log),
  • log zadania (jeżeli istnieje): plik qcg.debug z katalogu z wynikowego zadania.

Pozwoli to szybciej zdiagnozować przyczynę problemu.