Changes between Version 136 and Version 137 of Zlecanie

Show
Ignore:
Timestamp:
08/29/17 14:35:58 (4 years ago)
Author:
bartek
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Zlecanie

  v136 v137  
  51513. Okno zlecania zadania pozwala m.in. na określenie dodatkowych plików wejściowych, a także na zdefiniowanie szeregu parametrów dla zadania, np. określających wymagania zasobowe. Szczegółowy opis poszczególnych parametrów zawarty jest w dalszej części rozdziału.  
  5252 
  53 4. Ponieważ prezentowane zadanie jest wyjątkowo proste nie ma konieczności dołączania do niego plików, jak również nie jest konieczna modyfikacja wartości poszczególnych parametrów. Jedyną sugerowaną zmianą jest zmniejszenie wartości parametru //Czas obliczeń// do kilku minut, co spowoduje skrócenie czasu oczekiwania w kolejce. 
   534. Ponieważ prezentowane zadanie jest wyjątkowo proste nie ma konieczności dołączania do niego plików, jak również nie jest konieczna modyfikacja wartości większości z parametrów. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli żaden grant nie został oznaczony jako domyślny, konieczne będzie wybranie jednego z dostępnych grantów. Zaleca się także zmniejszenie wartości parametru //Czas obliczeń// do kilku minut, co spowoduje skrócenie czasu oczekiwania w kolejce. 
  5454 
  55555. Gdy parametry zostaną odpowiednio ustawione można zadanie zlecić poprzez kliknięcie //Zleć zadanie//. W tym momencie, //QCG-Icon// uwzględniając ustawienia parametrów, rozpocznie proces zlecania zadania na jeden z zasobów dostępnych w ramach infrastruktury.