Konfiguracja

Opcje konfiguracyjne

Podstawowa konfiguracja oprogramowania QCG-Icon przeprowadzana jest w momencie pierwszego uruchomienia. W późniejszym czasie możliwe jest zmienienie opcji konfiguracyjnych zgodnie z potrzebami lub preferencjami użytkownika.

Okno konfiguracji programu można otworzyć z poziomu głównego okna programu wybierając Menu -> Konfiguracja lub klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie QCG-Icon w tacce systemowej:

Okno konfiguracji przedstawia poniższy zrzut ekranu:

Z poziomu okna konfiguracji możliwe są następujące działania:

 • Określenie czy program ma być uruchamiany automatycznie w czasie startu systemu Windows;
 • Zmiana domeny obliczeniowej dla prowadzonych badań;
 • Zmiana wykorzystywanego certyfikatu użytkownika;
 • Usunięcie aktualnie używanego certyfikatu z systemu plików;
 • Określenie czasu ważności certyfikatu proxy;
 • Wybranie własnego edytora plików (wykorzystywanego do prezentowania częściowych wyników obliczeń);
 • Wybranie własnej przeglądarki plików (do wybierania plików do zlecenia).

Lista zadań - eksport / import

Lista zadań użytkownika aplikacji QCG-Icon przechowywana jest lokalnie na komputerze gdzie QCG-Icon jest zainstalowany. W sytuacji gdy użytkownik posiada więcej niż jeden komputer, na którym prowadzi obliczenia za pomocą programu QCG-Icon, musi mieć na uwadze fakt, że każdy program będzie wykorzystywał inną listę.

Lista zadań może być natomiast wyeksportowana do pliku, a następnie z tego pliku wczytana. W Menu Plik, QCG-Icon udostępnia odpowiednie opcje:

 • Plik -> Eksportuj Listę Zadań
 • Plik -> Importuj Listę Zadań

Uwaga: Należy pamiętać, że importowanie nowej listy zadań powoduje nadpisanie listy aktualnie wykorzystywanej.

Zarządzanie certyfikatem proxy

Certyfikaty proxy są wykorzystywane w środowisku gridu do potwierdzania tożsamości użytkowników, gdy ci nawiązują połączenie ze zdalnymi usługami. Proxy jest tworzone na podstawie osobistego certyfikatu użytkownika i za jego przyzwoleniem, tzn. gdy poda hasło do osobistego certyfikatu. Ze względów bezpieczeństwa proxy mają krótki czas ważności i muszą być często odnawiane.

W przypadku aplikacji QCG-Icon istnieje możliwość określenia czasu ważności certyfikatu proxy z poziomu okna konfiguracyjnego. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że każdorazowe wyłączenie programu QCG-Icon powoduje niszczenie aktualnie wykorzystywanego certyfikatu proxy: po ponownym włączeniu, program zapyta o hasło w celu utworzenia nowego proxy.

Ponadto, QCG-Icon udostępnia opcje wymuszenia generacji nowego certyfikatu proxy oraz usunięcia starego. Są one dostępne w Menu okna głównego oraz menu kontekstowym po kliknięciu w ikonę programu w tacce systemowej:

 • Odśwież certyfikat proxy;
 • Usuń certyfikat proxy.

Ustawienia lokalizacyjne

QCG-Icon dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Język programu ustawiany jest w sposób automatyczny na podstawie konfiguracji systemu operacyjnego. Jeśli istnieje potrzeba uruchomienia innej wersji językowej programu niż domyślnie wybierana, można to zrobić w następujący sposób:

 1. Za pomocą komendy Uruchom dostępnej w menu start systemu windows należy uruchomić program cmd
 2. W ramach wiersza poleceń programu cmd należy przejść do katalogu instalacji QCG-Icon; w przypadku Windows XP:
   cd "C:\Program Files\qcg-icon"
  
 3. W tym momencie program można uruchomić w żądanej wersji językowej wykorzystując zmienną user.language:
  java -Duser.language=en -jar QCG-Icon.jar
  

<<< Spis treści >>>

Attachments