Wymagania

Konto w PL-Grid

Aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania QCG-Icon, konieczne jest założenie konta w projekcie PL-Grid i uzyskanie dostępu do oferowanej w ramach tego projektu infrastruktury QCG. Procedura opisana jest szczegółowo pod poniższym linkiem:

 Aplikowanie o globalny dostęp do infrastruktury QosCosGrid

Szczegółowe informacje na temat używania zasobów oferowanych przez PL-Grid znaleźć można w  podręczniku użytkownika.

Środowisko uruchomieniowe Java

Do działania QCG-Icon wymaga środowiska uruchomieniowego Java Oracle w wersji co najmniej 1.6 (JRE 6). Można je pobrać bezpłatnie ze strony  java.com/getjava. Użycie innych wersji Java może skutkować niepoprawnym działaniem aplikacji.

Spis treści >>>