Podgląd wyjścia i pobieranie wyników

Aplikacja QCG-Icon pozwala na podgląd standardowego wyjścia (ang. stdout) w trakcie obliczeń oraz automatycznie pobiera wszystkie wygenerowane pliki po zakończeniu działania zadania.

Podgląd wyjścia

Kiedy zadanie osiągnie stan Uruchomione, dwukrotne kliknięcie na zadaniu lub wybranie z menu zadania Podgląd powoduje pobranie wszystkich dotychczasowe komunikatów wypisanych na standardowe wyjście i wyświetli je w nowym oknie. Użytkownik ma możliwość wpisania wyrażenia filtrującego oraz liczby linii kontekstu, które pozwalają ograniczyć ilość wypisywanych informacji do najważniejszych.

Dane wyświetlone w tym oknie nie są aktualizowane automatycznie. W celu pobrania aktualnego wyjścia należy użyć przycisku Odśwież.

Przykładowy zrzut ekranu:

Pobieranie wyników końcowych

W momencie zlecania zadania, w karcie Zaawansowane parametry zadania użytkownik ma możliwość określenia co ma się stać z wynikami obliczeń:

Domyślnie, po zakończeniu zadania, QCG-Icon kopiuje dane wynikowe z zasobu gdzie były prowadzone obliczenia do katalogu na komputerze użytkownika pozostawiając kopię wyników na zdalnym zasobie. Możliwe jest także pobranie wyników na lokalny komputer z równoczesnym usunięciem wyników ze zdalnego zasobu, a także pozostawienie wyników na zdalnym zasobie bez automatycznego kopiowania ich na komputer użytkownika.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, po zakończeniu obliczeń, QCG-Icon automatycznie kopiuje wyniki zadania na komputer użytkownika. Dla każdego zadania tworzony jest osobny katalog, gdzie są zgrywane dane wynikowe. Katalog ten tworzony jest w katalogu, z którego wybrano główny plik do zlecenia zadania, a jego nazwa ustalana jest zgodnie z następującą konwencją: {nazwa zadania}_{data zlecenia} (z nazwy zadania usuwane są wszystkie znaki inne niż litery bądź cyfry).
Przykładowo, dla zadania Przykładowy wykres zleconego o 11:17 dnia 10.06.2011 zostanie utworzony katalog Przyk_adowy_wykres_2011_06_10___11_17_28

Aby automatycznie otworzyć właściwy katalog z wynikami wystarczy dwukrotnie kliknąć na zakończonym zadaniu lub wybrać z menu zadania Otwórz katalog z wynikami

W przypadku gdy użytkownik omyłkowo usunie lub nadpisze katalog z wynikami, i jeśli nie odznaczono opcji Pozostaw wyniki na zdalnym zasobie, wyniki obliczeń można odzyskać wybierając Pobierz ponownie z menu kontekstowego zadania.

<<< Spis treści >>>

Attachments